Ginčai su valstybės institucijomis, inspekcijomis

Teisinės konsultacijos  bei atstovavimas šiais klausimais:

  • ūkinės veiklos laisvė ir jos ribojimai;
  • licencijos ir leidimai;
  • neteisėti pareigūnų veiksmai ar neveikimas;
  • nepagrįsti, abejotini valstybės ar savivaldybės institucijų sprendimai;
  • inspekcijų, kitų priežiūros tarnybų atliekami ūkinės veiklos patikrinimai;
  • poveikio priemonių verslo įmonėms taikymas (įspėjimai, veiklos ribojimas, baudos ir kitos ekonominės sankcijos), šio taikymo ginčijimas;
  • mažareikšmiai, neesminiai teisės aktų reikalavimų pažeidimai;
  • teisės turinio viršenybė prieš teisės formą;
  • kt.