Žemės ginčai

Teisinės konsultacijos  bei atstovavimas šiais klausimais:

- žemės sklypų ribų nustatymas ir tikslinimas;
- servitutai: nustatymas, keitimas;
- žemės paskirties keitimas;
- statyba privačioje žemėje;
- valstybinės žemės įsigijimas ir nuoma;
- nuosavybės teisių Lietuvos Respublikos piliečiams į išlikusį nekilnojamąjį turtą atkūrimas;
- neteisėti pareigūnų veiksmai ar neveikimas, institucijų sprendimai dėl žemės;
- kt.

 Atstovaujame:

- valstybės ir savivaldybių institucijose;
- teisme;
- derybose su gretimų sklypų valdytojais ir savininkais.