Turtiniai civiliniai santykiai

Teisinės konsultacijos šiais klausimais:

- dovanojimo, turto padalinimo ir kiti sandoriai;
- nuomos, panaudos santykiai;
- prievolių užtikrinimas: laidavimas, hipoteka, rankpinigiai;
- bendraturčių santykiai;
- paveldėjimas;
- išlaikymas iki gyvos galvos, renta;
- kt.

Atstovavimas, pasitelkiant ikiteismines priemones ir (ar) kreipiantis į teismą:

- išieškant skolą;
- ginant pažeistas teises, susijusias su turto valdymu, naudojimu, disponavimu;
- kilus ginčui dėl paslaugų ar prekių kokybės;
- kt.