PRIVATIEMS KLIENTAMS

Paslaugos:

Atstovaujame klientų interesus privačiuose santykiuose, valstybės įstaigose, ikiteisminėse institucijose, teismuose; rengiame procesinius ir kitus teisinius dokumentus; konsultuojame.

Veiklos sritys:

Šeimos bylos: skyrybos, vaikų išlaikymas, vaikų gyvenamoji vieta ir bendravimas su vaikais, turto padalijimas, tėvystės (motinystės) nustatymas ar nuginčijimas, ikivedybinės ir povedybinės sutartys ir kt.  Plačiau…

Turtiniai civiliniai santykiai: skolininkų ir kreditorių santykiai, atsiskaitymai, paslaugų kokybė ir kt. Plačiau…

Žemės ginčai: žemės valdymas ir naudojimas, nuosavybės teisių atkūrimas, paveldėjimas, sklypų ribos, statinių įteisinimas ir kt. Plačiau…

———–

Laimėtos bylos (ginčo teisena):

 • Dėl garbės ir orumo pažeidimo (atstovautas ieškovas), 2018 m.
 • Dėl skolos, atsiskaitymo, kitų mokėjimų (atstovauti ieškovai, atsakovas), 2014 m., 2015 m., 2016 m., 2018 m.
 • Dėl santuokos nutraukimo ir susijusių klausimų (ieškovų, atsakovų, jų nepilnamečių vaikų teisių ir interesų apgynimas), 2014 m., 2015 m., 2016 m., 2017 m., 2018 m.
 • Dėl pažeistos bendraturčio pirmenybės teisės įsigyti parduodamą turto dalį gynimo (atstovautas ieškovas), 2017 m.
 • Dėl tėvystės nustatymo ir išlaikymo nepilnamečiui vaikui priteisimo (atstovauta ieškovė), 2015 m.
 • Dėl išlaikymo nepilnamečiams vaikams dydžių pakeitimo (atstovauti ieškovai), 2015 m., 2016 m.
 • Dėl išlaikymo tėvui iš pilnametės dukters priteisimo (atstovauta atsakovė), 2015 m.

Derybų būdu, ypatingąja teisena ar ikiteismine tvarka išspręstos bylos, klausimai:

 • Santuokos nutraukimas, 2014 m., 2015 m., 2016 m., 2017 m., 2018 m.
 • Juridinių faktų nustatymas, teismo leidimų gavimas, praleistų terminų atstatymas paveldėjimo santykiuose, kt., 2015 m., 2016 m., 2017 m., 2018 m.
 • Bendraturčių ginčai dėl naudojimosi turtu tvarkos ir sąlygų, turto pasidalijimo ir pan., 2015 m., 2016 m., 2017 m.
 • Skolos atgavimas, 2014 m., 2015 m., 2016 m.
 • Triukšmo gyvenamojoje zonoje ribojimas, 2016-2017 m.
 • Neteisėtos veiklos saugomoje teritorijoje nutraukimas, 2015 m.

Kiti klausimai, nesant ginčo:

 • Atsakymų, paklausimų VMI, SODRAI, kitoms priežiūros tarnyboms asmenų vardu rengimas
 • Sutarčių ir kitų juridinių dokumentų rengimas
 • kt.

 

Vertybės, garantijos:

|  Profesionalumas  |  Etiškumas  |  Lojalumas  |  Konfidencialumas  |  Žalos atlyginimo garantija  |
Profesionalumas: parenkame geriausiai Jūsų situacijai tinkančias, efektyviausiai ir ekonomiškiausiai Jūsų teises ir interesus apginančias priemones, siūlome alternatyvas, siekiame greito ir teisingo problemos, ginčo ar bylos išsprendimo, pažeisto teisingumo atstatymo.
Etiškumas: užtikriname pagarbą visiems proceso dalyviams.
Lojalumas: neatstovaujame kitos pusės, laikomės advokatui privalomos nuostatos vengti interesų konflikto.
Konfidencialumas: saugome informaciją apie Jus ir Jūsų pateiktus duomenis kaip profesinę paslaptį, neatskleidžiame jos tretiesiems asmenims.
Žalos atlyginimo garantija: esame apsidraudę advokato profesiniu civilinės atsakomybės draudimu ir civilinės atsakomybės už žalą, padarytą patikėtam turtui, draudimu.