Argumentavimo teorija ir metodologija

Nuo septintojo–aštuntojo praėjusio amžiaus dešimtmečių argumentavimo teoriją linkstama laikyti savarankiška disciplina, kita vertus, argumentavimas tebėra daugelio tradicinių disciplinų: filosofijos, etikos, lingvistikos, retorikos, jurisprudencijos, logikos, psichologijos, pedagogikos, sociologijos, taip pat naujųjų studijų: kalbinės komunikacijos, kritinio mąstymo, diskurso analizės, dirbtinio intelekto, pragmatikos, tyrinėjimo objektas.

Argumentavimas gali būti suprantamas tiek kaip antikinės dialektikos ir retorikos šiuolaikinė sintezė, tiek kaip procedūrinė (normatyvioji, formalioji) schema, užtikrinanti tinkamą diskurso eigą.