MOKYMAI

Mūsų veikla: – vedame mokymus, seminarus – teikiame mokslines ir taikomąsias praktines konsultacijas – rengiame studijas, ekspertizes

TEMOS:

Argumentavimas, argumentai, derybos

Verslo sąlygų reguliavimas, ūkinės veiklos priežiūra, inspektavimo ir reguliavimo reformos

  • Teisė į ūkinės veiklos laisvę ir iniciatyvą, šios teisės apsauga ir įgyvendinimas.
  • Verslo (ūkinės veiklos) priežiūros principai ir standartai.
  • Rizikos vertinimu paremta priežiūra.
  • Kontroliniai klausimynai.
  • Verslo konsultavimas.
  • Inspektavimo reformos pasaulyje: lyginamieji aspektai.
  • Geresnis reguliavimas (angl. Better/Smart Regulation).
  • Dereguliavimas, administracinės naštos verslui ir piliečiams mažinimas.