• LL_skaidre_4_LT-apie mus
  • LL_skaidre_5_LT-kontaktai
  • LL_skaidre_1_LT-zuvedra
  • LL_skaidre_3_LT-klauskite
APIE MUS

IMG_1184 em2
Eglė Mauricė, dr.

  Advokatė / Lektorė

  T +370 686 48239

  E egle@legallogic.lt

 

 

Teisinio darbo patirtis

Teisinio darbo patirtis – nuo 2003 m. Advokato veiklos specializacija: civilinė teisė (sutartys, prievolių vykdymas, įmonių veikla, ginčai dėl nuosavybės, paveldėjimas ir kt.), šeimos teisės bylos, administraciniai ginčai (pilietis, verslas v. valstybė) ir kt. Ankstesnės darbinės veiklos sritys: diplomatinė ir valstybės tarnyba, bankinė veikla, vadovavimas apskrities administracinių ginčų komisijai ir administracinių ginčų sprendimas ne teismo būdu, darbas teisingumo ministro patarėjos teisės klausimais pareigose, vadovavimas teisės aktų rengimo grupėms verslo aplinkos gerinimo, teisėkūros proceso, labdaros ir paramos sistemos tobulinimo ir kt. srityse, ekspertinė veikla ir teisinės konsultacijos ūkinės veiklos laisvės užtikrinimo, geresnio reglamentavimo, sprendimų poveikio vertinimo, verslo inspektavimo ir licenzijavimo reformų klausimais Lietuvoje (LLRI) ir tarptautiniuose projektuose (ES, Twining, USAID, WB).

Mokymų vedimo patirtis

Dr. Eglė Mauricė yra vedusi mokymus valstybės tarnautojams, teisėjams, prokurorams Lietuvoje ir užsienyje teisinių ginčų sprendimo, teisinio argumentavimo, teisės metodologijos klausimais, dėsčiusi studentams šeimos teisės, Lietuvos Respublikos konstitucinės teisės, bankininkystės teisės, lobistinės veiklos disciplinas, vedusi teisės ir logikos seminarus. Ji yra Vilniaus universitete įgijusi matematiko kvalifikaciją (su pagyrimu), taip pat toje pačioje Alma Mater – teisės magistro laipsnį bei apgynusi socialinių mokslų krypties (teisės) disertaciją „Teisinio argumentavimo korektiškumo prielaidos“. Lietuvos teisės institute, Krokuvos Jogailos ir Utrechto universitetuose, Europos universitetiniame institute Florencijoje vykdė po-doktorantūros stažuotės mokslinius tyrimus.

Publikacijos

The Gold-Plating: Identification of Problems in Slovakia and Lithuania and Possible Solutions for EU Member States, policy paper (2015). Ján Oravec (Ed.), Eglė Mauricė, Matúš Pošvanc, Tomáš Púchly, Martin Reguli (Authors). F.A.Hayek Foundation, Slovakia; Lithuanian Free Market Institute, Lithuania.

Mauricė, E. (2014): Effective arguments for legal negotiator: insights from the argumentation theory. Foundations of Legal Negotiations: Studies in the Philosophy of Law Vol 8, eds. J. Stelmach, B. Brozek, Copernicus Center Press, Krakow (ISBN978-8378-861-31-7).

Mauricė E. (2014) (kartu su bendraautoriais, tyrimo vad. dr. L.Beliūnienė): Aktualiausios žmogaus teisių užtikrinimo Lietuvoje 2008–2013 m. problemos: teisinis tyrimas, monografija, Lietuvos teisės institutas, Vilnius (ISBN 978-9986-704-32-4).

Mauricė-Mackuvienė, E. (2014): Atskirosios teisėjų nuomonės lietuviškajame teisės diskurse: prakseologinės įžvalgosTeisės problemos, Nr. 3 (85) (ISSN 1392-1592).

Mauricė-Mackuvienė, E. (kartu su K. Ambrazevičiūte, J. Baltrimu) (2013): Teisės į nuosavybę, teisės į ūkinės veiklos laisvę ir iniciatyvą, vartotojų teisių užtikrinimo problemos, mokslo studija, Lietuvos teisės institutas, Vilnius (ISBN 978-9986-704-17-0).

Mauricė-Mackuvienė, E. (2012): Juridification in Lithuania. Goals and principles versus an adherence to the ‘letter of the law‘ in the activities of business supervising agencies. In Maas Ch. (ed.) Juridification in Europe. The balance of powers under pressure? Den Haag. P. 35-46. (ISBN/EAN: 978-90-73896-55-0).

Mackuvienė, E. (2011): Teisinio argumentavimo korektiškumo prielaidos. Daktaro disertacija, socialiniai mokslai, teisė (01 S). Vilnius: Vilniaus universitetas.

Mackuvienė, E. (2010): Loginis metodas teisėje: sampratos problema. Teisė, Nr. 77, P. 126-145. (ISSN 1392-1274).

Mackuvienė, E. (2010): Teisės mokslo ir jurisprudencijos moksliškumo problema. Socialinių mokslų studijos, Nr. 1(5), P. 291-304. (ISSN-1392-6195)

Mackuvienė, E. (2009): Teisinis samprotavimas: argumentacinis metodologinis požiūris. Teisė, Nr. 70, P. 102-118. (ISSN 1392-1274).

Mackuvienė, E. (2005): Valstybės kompetencijos ribų klausimas Europos Sąjungos kontekste. Tarptautinės konferencijos „Verslo teisinio reguliavimo naujovės ES plėtros kontekste“ pranešimai, Kaunas.

Mackuvienė, E. (2003): Įmonės kolektyvinės sutarties vaidmuo įsigaliojus naujajam Lietuvos Respublikos darbo kodeksui. Tarptautinės konferencijos „Lietuvos nacionalinės teisės Europos Sąjungos teisės harmonizavimo aktualijos“ pranešimai, Kaunas.

Atsiliepimai

Thank you most sincerely for all your help and all your efforts /../ We were impressed by your calm, efficient and friendly way of working.

Švedijos karalystės ambasadorius Lietuvoje

Esu matęs ne vieną advokatą, teisininką. Jūsų parengti dokumentai – aukštas lygis.

Raimundas

Tu dirbi labai profesionaliai – labai nuoširdžiai tai sakau! 

Giedrė

Dėkoju už /../ kvalifikuotą ir rezultatyvų indėlį tobulinant Lietuvos teisinę sistemą, o ypač pertvarkant ūkio subjektų priežiūros institucijų veiklą taip, kad ji geriau pasiektų savo tikslų ir paisytų klientų interesų bei teisės principų. Taip pat dėkoju už reikšmingą indėlį pertvarkant teisėkūros mechanizmą taip, kad jis būtų skaidresnis, nuoseklesnis ir leistų pasiekti aukštesnę teisės aktų kokybę.

Lietuvos Respublikos teisingumo ministras